Connect with us

Administrație

Denunţ DNA pentru Staţia de Epurare. Prejudiciul depăşeşte 23 de milioane de lei

Publicat

în

DNA Bucureşti a înregistrat o nouă plângere în legătură cu Staţia de Epurarea a Lugojului(SEL). Denunţul este semnat de mai multe persoane şi are 39 de puncte, în care denunţătorii explică în amănunt care este situaţia uneia dintre cele mai mari investiţii din Lugoj. Conform reclamanţilor prejudiciul depăşeşte 23 de milioane de lei.

“Valoarea lucrărilor neexecutate corespunzător și a echipamentelor nepuse în funcțiune, la care se adaugă valoarea tuturor lucrărilor executate corespunzător, dar care nu pot fi utile în ansamblu – 21.000.000 RON;  garanția de bună execuție eliberată fără a fi îndeplinite condițiile legale, procesul verbal de recepție prin care s-a constatat stingerea Anexei 2 (38778 din 15 iunie 2013) fiind încheiat ignorând realitatea din teren;  amenzile primite de operator de la Administrașia Bazinală a Apelor Banat pentru deversarea apelor uzate neepurate în emisar (până în prezent cca 2.000.000 RON)”, se arată în conţinutul plângerii.

Denunţul, pe care vi-l prezentăm integral, mai jos, este extrem de amănunţit şi conţine toate situaţiile prin care a trecut Primăria Lugoj, Meridian 22 şi constructorul Confort S.A. din 2009, de când au început lucrările de modernizare pentru acest obiectiv. Conform denunţătorilor în aceşti nouă ani s-au petrecut extrem de multe nereguli şi ilegalităţi şi s-au încălcat cu intenţie o serie de reglementări legale, pentru a se ascunde eşecul acestei investiţii.

Lugojeanul.ro a solicitat Direcţiei Naţionale Anticorupţie să ne comunice în ce fază se află acest dosar, însă DNA a răspuns că sunt informaţii care nu pot fi făcute publice momentan. Conform surselor Lugojeanul.ro, plângerea înregistrată la DNA Bucureşti a fost trimisă la Timişoara pentru cercetări.

Iată, mai jos, întregul denunţ care a fost înregistrat la DNA sub numărul 13764/2018 din 03.08.2018.

în temeiul Articolului 290 din Codul de Procedura Penală, formulăm următorul

DENUNŢ

pentru următoarele considerente:

În fapt,

1. Începând cu anul 2009, Statia de epurare a Municipiului Lugoj (denumită în continuare SEL) a intrat într-un amplu proces de modernizare, care avea ca scop eficientizarea acesteia precum și asigurarea îndeplinirii noilor normative in materia deversării apelor uzate (NTPA 001/2005).

2. SEL se afla în proprietatea Primariei Municipiului Lugoj (în continuare PML) și în administrarea operativă a Meridian 22 S.A. (societatea comercială al cărei acționar este Consiliul Local al Municipiului Lugoj – în contiunare CLML).

3. În 22 noiembrie 2006 Consiliul Judetean Timis a emis Certificatul de urbanism numarul 1600 prin care s-a propus, la solicitarea PML, reabilitarea vechii SEL, pe amplasamentul existent.

4. În baza Certificatului de urbanism numarul 1600/22.11.2006, S.C. Hydro Expert S.R.L. (în continuare Proiectantul) Timișoara întocmește Proiectul tehnic numărul 651/090/2006 ”Modernizarea Stației de Epurare Lugoj”.

5. CLML încheie cu Agenția Fondului de Mediu Contractul de finanțare numărul 214/N din 12 septembrie 2009 (înregistrat sub numărul 80517 la 2008 la registratura PML), obiectul contractului fiind acordarea unei finanțări nerambursabile, în valoare de 9.482.778,36 RON (exclusiv TVA), pentru implementarea proiectului ”Modernizarea SEL”.

6. În baza Proiectului Tehnic numărul 651/090/2006 întocmit de Proiectant, Consiliul Județean Timiș a emis Autorizația de Construire numărul 67 din 16 martie 2009, prin care a autorizat lucrările de construire ”Modernizare SEL”.

7. Municipiul Lugoj, prin Primar, Francisc Constantin Boldea a încheiat cu Asocierea dintre S.C. Confort S.A. și S.C. Betonut ZRT S.R.L. Acordul contractual numărul 28067 din 27 aprilie 2009, având ca obiect executarea lucrării ”Modernizare SEL”. Acordul contractual a fost modificat prin opt Acte Adiționale, având ca obiect prelungirea perioadei de execuție.

8. În data de 13 mai 2009 a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor, fiind înștiințat și Inspectoratul de Stat în Construcții prin Adresa înregistrată la PML sub numărul 29848 / 4 mai 2009, repsectiv la ISC Vest sub numărul 816 din 8 mai 2009.

9. În data de 14 mai 2009 s-a încheiat Contractul de prestari servicii (înregistrat sub numărul 32797) dintre Municipiul Lugoj prin primar și Antrepriza Semenic SRL, având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru instalațiile electrice.

10. În data de 14 mai 2009 s-a încheiat Contractul de prestari servicii (înregistrat sub numărul 32800) dintre Municipiul Lugoj prin primar și PFA Pozsar Iosif, având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru construcțile noi și reparațiile la structurile existente.

11. Pe parcursul lucrărilor au fost redactate mai multe dispoziții de șantier care au adus modificări proiectului inițial. Nu cunoaștem la solicitarea cui au fost făcute aceste modificări.

12. Pe parcursul lucrărilor au fost întocmite mai multe rapoarte ale diriginților de șantier, care, în marea lor majoritate nu au indicat existența unor neconcordanțe între proiect și lucrările executate.

13. În data de 12 iunie 2012 s-a încheiat Contractul de prestari servicii (înregistrat sub numărul 38629) dintre Municipiul Lugoj prin primar și PFA Pozsar Iosif, având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru ”tehnologia de epurare si lucrari edilitare + utilitati la statia de epurare”.

14. În aceiași zi, 12 iunie 2012 s-a încheiat încă un Contract de prestări servicii (înregistrat sub numărul 38632) între Municipiul Lugoj prin primar și PFA Pozsar Iosif, având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru ”execuție construcții noi și reparații la structuri existente.” cu privire la lucrarea ”Modernizarea stației de epurare”.  

14. În 26 iunie 2012 s-a încheiat Contractul de execuție de lucrări (înregistrat sub numărul 41256) dintre Municipiul Lugoj prin primar și Confort SA, având ca obiect ”executarea, finalizarea și remedierea oricăror defecte ale lucrării Modernizarea Stației de Epurare!!!” precum și ”echiparea cu circuite noi a fermentatoarelor – execuție lucrări suplimentare.” Contractul a fost incheiat in baza unui ”Memoriu de prezentare al Proiectului K245-00: Retehnologizarea Statiei de Epurare Lugoj. Echiparea cu circuite noi a fermentatoarelor.” întocmit de către Kema Tronic S.R.L. Baia Mare. Proiectul tehnic a fost întocmit de către Kema Tronic SRL în baza Contractului numarul 153 din 3 august 2011 încheiat cu Confort S.A. Timișoara, executantul lucrării principale. Menționăm faptul că Kema Tronic S.R.L. este deținută de aceleași persoane care dețin și S.C. Hydro Expert S.R.L. (Proiectantul). Pentru noile lucrări a fost obținută Autorizația de Construire numărul 122 din 4 mai 2012 eliberată de Consiliul Județean Timiș.

15. În 6 decembrie 2012, Primăria a publicat Anunțul de atribuire numarul 162579 prin care anunta atribuirea Contractului de alimentare cu energie electrica – Modernizare Statia de Epurare – executie către Electro Eurostar S.R.L., pentru suma de 104.753,1 RON (fara TVA). Conform informatiilor furnizate de angajații SEL, postul de transformare necesar funcționarii echipamentelor SEL a fost pus sub tensiune dupa momentul semnarii receptiilor, astfel incat, echipamentele nu au fost, in realitate, nici macar probate. Postul trafo a fost achitat de către PML în data de 3 iunie 2013.

16. In 29 noiembrie 2012, prin faxul înregistrat la PML sub numărul 78705, Confort S.A. solicită convocarea comisiei de recepție a lucrărilor (pentru Contractul 41256 / 26 iunie 2012). Comisia de Recepție a fost constituită prin Dispoziția numărul 272 / 5 aprilie 2012 de către Primarul Municipiului Lugoj.

17. În data de 12 decembrie 2012, sub numărul 82437 a fost înregistrat Procesul Verbal încheiat cu ocazia întrunirii Comisiei de recepție la obiectivul de investiți ”Modernizarea SEL (Jabăr) – echipare cu circuite noi a fermentatoarelor – execuție lucrări suplimentare” – obiect al Contractului numărul 41256 / 26 iunie 2012. În acest proces verbal, membrii comisiei au consemnat faptul că ”nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru recepționarea lucrării, datorită condițiilor meteo nefavorabile – cod galben de ninsori și viscol (acces blocat în incintă)”, fapt pentru care s-a amânat recepția pentru data de 10 ianuarie 2013.

18. În data de 10 ianuarie 2013, sub numărul 1394 a fost înregistrat Procesul Verbal încheiat cu ocazia ”întrunirii Comisiei de recepție la obiectivul de investiți ”Modernizarea SEL (Jabăr) – echipare cu circuite noi a fermentatoarelor – execuție lucrări suplimentare” – obiect al Contractului numărul 41256 / 26 iunie 2012. Prin acest proces verbal s-a consemnat faptul că ”comisia de recepție a început activitatea, prin stabilirea graficului de predare a obiectelor și analiza documentelor, propunând ca termen de finalizare a recepției data de 25 ianuarie 2013.”

19. În data de 25 ianuarie 2013, sub numărul 4929 a fost înregistrat Procesul Verbal la terminarea lucrărilor cu privire la obiectivul de investiți ”Modernizarea SEL (Jabăr) – echipare cu circuite noi a fermentatoarelor – execuție lucrări suplimentare” – obiect al Contractului numărul 41256 / 26 iunie 2012. Prin acest proces verbal s-a consemnat faptul că recepția a fost admisă, motivat de faptul că ”lucrările care fac obiectul contractului au fost finalizate.” Comisia a recomandat ”urmărirea comportării în timp a lucrărilor până la recepția finală”. Recepția finală nu a avut loc niciodată. Cu toate acestea, în cadrul procesului verbal s-a menționat faptul că anumite lucrări nu au fost executate, acestea fiind enumerate în Anexa 2 – Lucrări de completări și remedieri, după cum urmează: Obiectul 001 – Circuitul nămolului – Metantanc 1; Obiectul 002 – Circuitul apei de încălzire a clădirii; Obiectul 003 – Circuitul apei de încălzire a halelor; Obiectul 004 – Circuitul nămolului – Metantanc 2. Pentru aceste lucrări comisia de recepție a stabilit ca remedierile să fie efectuate până la data de 25 aprilie 2013. Remedierile nu au fost executate niciodată și nici nu s-a mai încheiat până în prezent un proces verbal prin care să se constate că remedierile ar fi fost efectuate. Din motive necunoscute s-au încheiat încă patru procese verbale (4929/1, 4929/2, 4929/3, 4929/4), cate unul pentru fiecare obiect de investitii la care urmau să fie făcute remedieri.

20. În data de 25 aprilie 2013, sub numarul 28798 a fost înregistrat Procesul Verbal cu privire la obiectivul de investiții ”Modernizarea SEL (Jabăr) – echipare cu circuite noi a fermentatoarelor – execuție lucrări suplimentare” – obiect al Contractului numărul 41256 / 26 iunie 2012, pentru obiectele 001, 002, 003, 004.. Prin acest proces verbal s-a consemnat faptul că ” Având în vedere condițiile meteorologice …, periaoda în care S.C. Confort S.A. trebuia să remedieze lucrarile prevăzute în Procesul Verbal la Terminarea Lucrărilor înregistrat sub numărul 4929 din 25 ianuarie 2013 – Anexa 2, care nu au putut fi executate în totalitate, comisia de recepție întrunită la data de 25 aprilie 2013 a dispus prelungirea termenului de execuție a acestora până pe data de 15 iunie 2013.”

21. În data de 25 ianuarie 2013, sub numărul 4557 a fost înregistrat Procesul verbal cu privire la obiectivul de investiții ”Modernizarea SEL (Jabăr) – Lugoj”, executat în cadrul contractului numărul 28067 din  27 aprilie 2009. În procesul verbal s-a menționat că recepția lucrării a fost admisă datorită faptului că lucrările au fost finalizate. S-a dispus ”urmărirea comportării în timp până la recepția finală”. Cu toate acestea, în Anexa 2 la acest proces verbal, a fost menționată obligația antreprenorului de a efectua nenumărate lucrări de remedieri și completări (pentru 110 obiective), până la data de 25 aprilie 2013.

22. În data de 15 iunie 2013, sub numărul 38778 s-a înregistrat Procesul verbal de stingere a Anexei 2 la Procesul verbal de recepție înregistrat sub numărul 4557 din 25 ianuarie 2013. În cadrul acestuia comisia a constatat faptul că s-au ”rezolvat toate lucrările”. Menționăm că nici în prezent nu s-a încheiat un proces verbal de recepție finală. De asemenea, în cuprinsul Anexei 2 (cu completări și remedieri) la Procesul verbal înregistrat sub numărul 4557 din 25 ianuarie 2013, s-a menționat, pentru o multitudine de echipamente, faptul că acestea au fost predate în custodie Meridian 22 S.A. (operatorul SEL la acea dată), până când vor fi puse în operă în cadrul lucrărilor de completări și remedieri ce urmau a fi făcute până la data de 25 aprilie 2013. Cu toate acestea și în prezent, aceste echipamente se regăsesc tot în custodia operatorului, nefiind practic niciodată instalate.

23. Niciunul dintre Procesele verbale menționate mai sus nu a fost semnat de către reprezentanții ISC. Nu cunoaștem dacă aceștia au fost sau nu invitați.

24. Toate lucrările au fost plătite către antreprenor, conform facturilor și ordinelor de plată anexate.

25. Contractul de finanțare cu Agenția Fondului pentru Mediu nu a fost închis nici până în prezent.

26. În data de 28 august 2013, sub numărul 53830 s-a înregistrat Contractul de servicii între PML și Kema Tronic S.R.L. (societate cu acționariat comun cu cel al Proiectantului) având ca obiect ”Modernizarea SEL Jabăr – Punere în funcțiune – probe tehnologice și pregătirea personalului. Așadar, din motive necunoscute, de abia la un an și două luni de la recepția lucrărilor fără obiecțiuni (pentru contractul inițial a fost stinsa Anexa 2, însă pentru cel de-al doilea contract de antrepriză Anexa 2 nu a fost stinsă nici până în prezent), PML decide că SEL ar trebui pusă în funcțiune. În fapt, PML a fost conștientă în toată această perioadă că lucrările nu au fost făcute corespunzător, fapt pentru care a amânat cât de mult posibil un prim moment al adevărului. Kema Tronic nu a efectuat niciun fel de lucrări în scopul punerii în funcțiune a SEL, datorită faptului că acest lucru este imposibil, realitate cunoscută de această societate, ai cărei acționari dețin atât Proiectantul cât și societatea care a furnizat echipamentele care au fost amplaste în incinta SEL, fără a fi măcar încercate vreodată (ADISS S.R.L.). Până în prezent Kema Tronic S.R.L. nu a făcut decât să încaseze un avans (considerat și acesta ca fiind ilegal acordat – Camera de Conturi Timiș). Valoarea totală a contractului a fost de 177.000 RON fără TVA, iar lucrările trebuiau terminate în termen de 95 de zile de la emiterea ordinului de începere (care trebuia emis în termen de 5 zile de la semnarea contractului). Lucrările care ar fi trebuit să fie efectuate în baza acestui contract nu au fost recepționate nici până în prezent.

27. La 21 februarie 2017 (32 de luni de la semnarea contractului aratat la punctul 26), sub numarul de înregistrare 13621, s-a încheiat Actul Adițional numărul 2 prin care s-a convenit, din motive necunoscute, ca ”termenul de prestare a serviciilor este de 185 de zile de la data primirii ordinului administrativ de începere a acestora.”

28. În data de 30 mai 2016, sub numărul de înregistrare 42641, s-a încheiat un alt Contract de servicii între PML și PREFCON S.R.L. având ca obiect ”Expertiză tehnică – Modernizare SEL”. PML pusă fiind în fața faptului că punerea în funcțiune a SEL este practic imposibilă datorită lucrărilor necorespunzător efectuate în cadrul contractelor de modernizare, acceptă că trebuie să cunoască situația reală din teren (acceptând că procesele verbale de recepție nu reflectau realitatea) și comandă o expertiză. Concluziile expertizei (la momentul iunie 2016) sunt mai mult decât relevante cu privire la diferențele evidente dintre ceea ce s-a prevăzut în Proiect și ceea ce s-a executat în realitate. Pentru elocvență exemplificăm câteva mențiuni din capitolul Concluzii: ”Stația de Epurare a Apelor Uzate Jabăr nu poate funcționa în momentul de față”; ”datorită faptului că lucrările nu au fost termintae complet, sunt unele instalații și echipamente care nu au fost testate și/sau nu au funcționat niciodată”; ”construcțiile civile se află într-o stare avansată de degradare”; ”recomandarea ar fi ca aceste linii biologice să fie dărâmate și reconstruite”… Este important faptul că această expertiză a fost comandată de însuți beneficiarul lucrării, rezultatele ei fiind totuși parțial relevante datorită faptului că (așa cum se menționează chiar în cuprinsul acesteia) multe echipamente sau lucrări nu au putut fi verificate din lipsa mijloacelor tehnice necesare – ex: există echipamente care ar trebui să se găsească sub apă (în anumite bazine), însă acest lucru nu a putut fi verificat datorită lipsei mijloacelor tehnice necesare pentru a goli recipienții (bazinele) de apă.

29. În data de 12 octombrie 2015, sub numărul de înregistrare 84863, PML transmite Confort S.A. o Adresa prin care invită antreprenorul la sediul PML în vederea ”stabilirii etapelor de urmat pentru ca SEL sa functioneze in parametrii proiectati.” În cuprinsul documentului se face referire la o Minută încheiată în data de 27 ianuarie 2015 la sediul PML, minută în care au fost stabilite etapele de remediere și completare. Nu deținem această minută dar considerăm că ar fi relevantă în cauză.

30. În data de 14 ianuarie 2015, sub numărul de înregistrare 2157, PML comunică Confort S.A. o adresă în care se menționează următoarele: ”Având în vedere că până acum nu ați răspuns la solicitarea noastră transmisă cu adresa numărul 54383 din 2 septembrie 2014 de a remedia deficiențele semnalate de către Kema Tronic S.R.L.!!! referitoare la obiectivul de investiții Modernizare SEL, vă invităm în data de 26 ianuarie 2015 la sediul PML pentru a analiza situația apărută și a întocmi un grafic de rezolvare a deficiențelor semnalate…”. Așadar PML recunoaște faptul că SEL nu funcționează precum și faptul că licrările nu au fost făcute conform proiectului.

31.În data de 26 ianuarie 2015, sub numărul de înregistrare 4866, Confort S.A. înregistrează la PML o Adresă răspuns la Adresa arătată la punctul 30, prin care afirmă următoarele: ”… precizăm că la data stingerii Anexei 2 cu Procesul verbal numărul 38778 / 15 iunie 2013, toate obiectivele au fost executate și erau în stare de funcționare.!!!” De asemenea, Confort S.A. aduce la cunoștința PML faptul că ”perioada de notificare a defecțiunilor de 365 de zile a fost depășită.”, invocand in fapt dispozițiile Articolului 9.1. – Remedierea defecțiunilor din Contractul de Antrepriză. Astfel, cu toate că PML cunoștea faptul că lucrările nu au fost făcute în mod corespunzător, cu toate că cunoștea faptul că Procesul Verbal de stingere a Anexei 2 nu era întocmit în conformitate cu realitatea, nu a acționat în niciun fel în baza dispoziților contractuale care îi dădeau totuși dreptul de a obliga antreprenorul să facă remedierile. Având în vedere situația de pe teren și faptul că anumite componente ale echipamentelor nu erau montate la momentul încheierii Procesului Verbal numărul 38778 din 15 iunie 2013 (acestea se află și în prezent în custodia Meridian 22 S.A.), considerăm că S.C. Confort S.A. cunoștea faptul că, în realitate, lucrările nu au fost niciodată terminate, precum și faptul că echipamentele nu au fost niciodată în stare de funcționare, făcându-se astfel părtaș la încheierea în fals a acestui Proces Verbal.

32. În data de 10 august 2015, sub numărul de înregistrare 70188, PML transmite Confort S.A. o adresă prin care o înștiințează cu privire la următoarele: ”datorită faptului că firma Kema Tronic S.R.L. (cea care avea obligația de punere în funcțiune a SEL) are obiecțiuni în punerea în funcțiune, cu privire la finalizarea lucrărilor de execuție și de remedieri ale defecțiunilor, menționate în Nota de constatare din 27 august 2014 (nu o deținem), vă rugăm ca până la data de 15 septembrie 2015, să finalizați în totalitate lucrările de execuție și remediere prevăzute în contract și în Nota de constatare, în caz contrar vom fi nevoiți să vă reținem garanția de bună execuție și să vă acționăm în instanță.” La această adresa PML a atașat o copie de pe Constatarea din 27 august 2014 precum și o copie de pe Adresa 9480 din 30 iulie 2015.

33. În data de 28 august 2015, sub numărul de înregistrare 74296, PML transmite Confort S.A. o adresă prin care se reiterează solicitarea făcută anterior (prin adresa menționată la punctul anterior). ”Având în vedere că până la această dată nu ați început lucrările cerute (finalizarea lucrărilor de execuție și de remediere a deficiențelor constatate) vă atragem atenția că în caz de neîndeplinire a acestora la termenul specificat, de 15 septembrie 2015, veți suporta consecințele legale.” Toate aceste ”somații” au fost însă făcute în afara cadrului contractual dintre cele două entități, fapt pentru care au fost ignorate de cătrre Confort S.A., neavând putere juridică obligatorie.

34. În data de 8 octombrie 2015, sub numărul de înregistrare 84137, PML transmite Confort S.A. o adresă prin care, invocând cele două contracte de antrepriză (28067 / 27 aprilie 2009 – pentru care s-a stins Anexa 2; 41256 / 26 iunie 2012 – pentru care nu s-a stins Anexa 2), îi comunică următoarele: ”Având în vedere că până la această dată nu ați finalizat lucrările de execuție și de remediere a deficiențelor constatate la SEL!!!, vă informăm că vom executa garanțiile de bună execuție … și vom scoate la licitație aceste lucrări pentru ca această investiție să poată funcționa la parametrii proiectați.”

35. Un element esențial, care a dus la descoperirea de către auditorii Camerei de Conturi Timiș a faptului că lucrările au fost scriptic recepționate fără obiecțiuni (în ciuda declaraților angajaților PML care au susținut în fața auditorilor că lucrările nu au fost niciodată finalizate), este acela al încheierii între PML și Meridian 22 (operatorul SEL) a Procesului verbal de predare primire înregistrat sub numărul 81296 din 2 decembrie 2012, ”cu ocazia predării obiectivului de investiții Modernizarea SEL, executat în baza contractului 28067 / 27 aprilie 2009 de către Confort S.A. Timișoara, pentru exploatare partea mecanică, întreținere și pază dotări existente pe amplasament.” Astfel, se observă că se face referire doar la lucrările executate în baza contractului de antrepriză inițial, precum și faptul că se predă exploatarea doar pentru treapta mecanică, celelalte două trepte nefiind funcționale. Încheierea acestui proces verbal a fost necesară datorită faptului că Administrația Bazinală de Apă Banat nu putea emite o Autorizație de Gospodărire a Apelor în lipsa acestuia. Însă elementul surpriză a fost acela că, în încheierea acestui document a fost menționat Procesul verbal de stingere a Anexei 2 (înregistrat sub numărul 38778 din 15 iunie 2013). Camera de Conturi a intrat în posesia acestuia doar în perioada controlului desfășurat la UAT Municipiul Lugoj în anul 2017, fiindu-i prezentat de unul dintre foștii angajați ai PML. Într-un document intern al operatorului Meridian 22 S.A. (4846 din 23 octombrie 2017), document adresat Consiliului de Administrație al societății, se face referire la faptul că ”veritabila Anexa 2 nu ar trebui ținută secretă față de Consiliul de Administrație”. În document se specifică și faptul că societatea cunoaște că SEL nu funcționează nici măcar în treapta mecanică, precum și faptul că a instalat în mod ilegal contoare de măsurare a debitului apei care se deversează în râul Timiș.

36. În data de 9 octombrie 2017, sub numărul de înregistrare 15327, Administrația Bazinală de Apă Banat, transmite Meridian 22 S.A. (operatorul SEL) faptul că: ”autorizația de gospodărire a apelor a fost emisă în data de 31 octombrie 2016 deoarece … în data de 24 mai 2016 și în data de 24 octombrie 2016 au fost efectuate verificări tehnice în teren, de către reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Banat și s-a constatat respectarea prevederilor legale privind gospodărirea apelor, începând cu a doua jumătate a lunii octombrie a anului 2016, stația de epurare funcționând cu toate treptele de epurare.” !!! Un fals grosolan pentru simplul fapt că SEL nu a fost niciodată pusă în funcțiune. Se cunoaște că șeful Administrației Bazinale de Apă Banat este coleg de partid cu primarul Lugojului și buni prieteni, fapt pentru care se explică acceptarea acestui fals, exclusiv în scopul eliberării autorizației. Mai mult, în aceeași adresa Administrația Bazinală de Ape Banat susține că Meridian 22 S.A., prin adresa înregistrată sub umărul 4634 din 12 octombrie 2016, i-ar fi transmis următoarele: ”în prezent apa menajeră … circulă prin toate treptele de tratare a SEL, respectiv prin treapta mecanică, bazinele de fosforizare biologică, bazinele de aerare cu bule fine (nitrificare-denitrificare), decantoarele secundare, de unde se deversează în emisar.” Toate aceste susțineri au fost făcute exclusiv pentru ca Meridian 22 S.A. să primească autorizația de gospodărire a apelor, în caz contrar societatea nemaiputând să-și desfășoare activitatea. În aceeași adresă se specifică faptul că: ”autorizația de gospodărire a apelor nu s-ar fi emis dacă nu s-ar fi avut în vedere funcționalitatea întregii infrastructuri de apă și apă uzată.” În susținerea falsurilor relevate, arătăm faptul că într-un alt document (înregistrat sub numărul 3589 din 4 august 2017) transmis de către Meridian 22 S.A. către Administrația bazinală de Apă Banat, se menționează ”având în vedere că nu există alt temei legal pentru societate pentru exploatarea treptelor biologică și chimică a SEL … societatea nu are calitatea de operator al treptelor biologică și chimică, aceste trepte nu sunt puse în funcțiune și ca atare nici nu au cum să fie predate vreunui operator.”!!!

37. În data de 10 octombrie 2017, sub numărul de înregistrare 4637, Meridian 22 S.A. a primit o solicitare din partea Universității de Științe Agricole și de Medicină Veterinară a Banatului (adresată și PML), în calitate de custode, cu privire la ”Apele uzate epurate și descărcate în Situl Natura 2000 RO SCI 0109 Lunca Timișului”. Prin acest document Universitatea (custodele) a solicitat celor două entități să-i transmite date relevante cu privire la volumul de apă uzată epurată deversată în Timiș și cu privire la rapoartele de monitorizare a indicatorilor de calitate, în baza prevederilor OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. Într-un document (4844 din 23 octombrie 2017) intern, adresat Consiliului de Adminsitrație, Meridian 22 S.A. menționează că ”societatea nu deține actul de dare în exploatare a SEL integral”.

38. Menționăm faptul că datorită neepurării apelor uzate, acestea se deversează ca atare în râul Timiș într-o zonă care este protejată, fiind inclusă în situl Natura 2000. În avalul acestei zone fauna piscicolă este afectată iremediabil, iar apele râului sunt contaminate până la intrarea în Serbia.

39. În data de 4 iunie 2018, sub numărul de înregistrare 46405, PML raspunde clarificărilor solicitate de către Meridian 22, în cadrul procedurii de atribuire a contractului de concesiune de servicii ”Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Lugoj”, după cum urmează: ”cele trei trepte (mecanică, biologică și chimică) sunt funcționale conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor numărul 4557 din 25 ianuarie 2013 si a procesului verbal de stingere a Anexei 2  numărul 38778 din data de 15 iunie 2013.” Astfel, având în vedere faptul că PML cunoștea realitatea nefuncționării SEL, în cadrul acestei proceduri de licitație, se folosește de un document pe care l-a contestat dealungul timpului (prin numeroasele adrese trimise Confort S.A.) inducând în eroare potențialii ofertanți.    

39. Considerăm că prejudiciul înregistrat se compune din următoarele:

a) valoarea lucrărilor neexecutate corespunzător și a echipamentelor nepuse în funcțiune, la care se adaugă valoarea tuturor lucrărilor executate corespunzător, dar care nu pot fi utile în ansamblu – 21.000.000 RON;

b) garanția de bună execuție eliberată fără a fi îndeplinite condițiile legale, procesul verbal de recepție prin care s-a constatat stingerea Anexei 2 (38778 din 15 iunie 2013) fiind încheiat ignorând realitatea din teren;

c) amenzile primite de operator de la Administrașia Bazinală a Apelor Banatpentru deversarea apelor uzate neepurate în emisar (până în prezent cca 2.000.000 RON).  

                În drept, considerăm că în cauză sunt incidente următoarele dispoziții legale:

Articolul 17 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

Articolul 18 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

Articolul 321 din Noul Cod Penal;

Articolul 323 din Noul Cod Penal;

Articolul 367 din Noul Cod Penal.

Dovada plângerii o facem cu următoarele mijloace de probă: conform documentelor anexate.

1 Comment

1 Comment

 1. Gange

  26 septembrie 2018 at 09:17

  Denuntul publicat nu este complet :
  Cine a semnat/ redactat? Daca tot a fost publicat sa fie pana la capat.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Administrație

Ștrandul din Lugoj se deschide după ce joi au fost raportate un număr record de cazuri de coronavirus

Publicat

în

Primăria Lugoj “merge înainte” cu deschiderea ștrandului municipal vineri, 10 iulie, chiar dacă joi, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat un număr record de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, mai exact 614. A fost înregistrat astfel cel mai mare număr de cazuri noi din România de la începuturile pandemiei. Și la Lugoj, în ultima perioadă, au fost descoperite cel puțin 14 cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19. În ciuda acestui fap, primăria a decis să deschidă totuși ștrandul, cu impunerea unor reguli de distanțare socială.

„Vor fi deschide publicului bazinul de înot, râul interior, cele 2 jacuzzi, bazinul pentru copii. Bazinul de sărituri se va deschide în cel mai scurt timp, după rezolvarea unei probleme tehnice minore survenită în timpul probelor. În incinta bazei de agrement, ținând cont de suprafața bazinelor și a plajelor vor putea avea acces simultan doar un număr de 250 de persoane. 

Pe măsură ce unele persoane vor ieși pot intra alte persoane fără a depăși numărul maxim de 250. Informații privind numărul de locuri disponibile pe moment se pot obține la tel. 0769078810, începând din data de 10 iulie, zilnic între orele 11.00-18.00. 

La intrarea în încăperea casieriei și pe holul de acces spre ștrand este obligatorie purtarea măștilor de protecție”, au anunțat reprezentanții Primăriei Lugoj. 

Orar: 

Marți –  Vineri – între orele 11.00 – 20.00 

Sâmbătă și Duminică – între orele 10.00 – 20.00 

Luni – Închis 

Tarifele zilnice de intrare: 

5 lei / persoană – elevi / studenți 

10 lei / persoană – adulți 

Pe perioada stării de alertă biletul de intrare își pierde valabilitatea odată cu ieșirea din baza de agrement.

Citiţi mai departe

Administrație

În timp ce cazurile de coronavirus cresc alarmant, la Lugoj se redeschid locurile de joacă pentru copii

Publicat

în

Primăria din Lugoj vrea să redeschidă locurile de joacă pentru copii, asta în timp ce numărul de cazuri de infectare cu noul coronavirus a atins miercuri un nou record pentru România, de 555 de cazuri, cel mai mare număr de la începutul pandemiei. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat de presă, locurile de joacă pentru cei mici urmând să fie deschise fără ca administrația să țină cont de pericolul la care se pot expune cei mici care vin să se joace.

La Lugoj, în ultimele 10 zile, au fost confirmate cel puțin 14 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Redăm întreg comunicatul de presă pe care l-am primit de la primărie.

“Primăria Municipiului Lugoj, prin Serviciul Administrarea și Întreținerea Domeniului Public a efectuat în ultima perioadă pregătirile pentru a putea oferi copiilor posibilitatea de a petrece timpul liber la cele două Orăşele ale Copiilor din municipiu.

Sâmbătă, 11 iulie, la ora 11.00 se deschid ambele orășele ale copiilor, respectiv cel situat în parcul „George Enescu” cât și cel amenajat în spațiul fostei grădini de vară Concordia. Copiii sunt aşteptaţi să se bucure de locurile de joacă de luni până vineri între orele 16.00 şi 21.00, iar sâmbăta si duminica între orele 11.00 şi 21.00, cu excepţia zilelor când vremea este nefavorabilă.

Având în vedere starea de alertă instituită în urma evoluției pandemiei COVID 19, Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoștința cetățenilor o serie de reguli de prevenire a infectării cu noul coronavirus, reguli ce vor fi afișate la cele două locuri de joacă:

 1. La intrarea în Orășelul Copiilor, copiii și însoțitorii acestora se vor dezinfecta pe mâini la dozatoarele montate.
 2. Însoțitorii copiilor vor purta obligatoriu mască de protecție la intrarea în incinta locului de joacă.
 3. Supraveghetorii jocurilor gonflabile vor purta obligatoriu mască de protecție.
 4. La fiecare joc gonflabil se va permite accesul a maxim 4 copii, în serii de câte 30 minute cu respectarea distanței de 3m între utilizatori. Însoțitorii au obligația să-i urmărească și să-i îndrume pe copii pentru respectarea regulilor privind prevenirea infectării cu noul coronavirus.
 5. Însoțitorii copiilor vor evita contactul cu alte persoane și vor urmări ca și copii să respecte distanța socială de minim 3m când utilizează jocurile gonflabile.
 6. Se vor evita îmbrățișările și strângerile de mână atât pentru copii cât și pentru însoțitori.
 7. Se vor evita utilizarea în comun a sticlelor și paharelor atât pentru copii cât și pentru însoțitori.
 8. Se va evita atingerea ochilor, a nasului sau a gurii cu mâinile de către copii sau însoțitorii acestora.
 9. Jocurile gonflabile se vor curăța zilnic, în mod repetat, cu dezinfectant pe bază de alcool.”

Marți, primăria din Lugoj a surprins printr-o altă decizie controversată în plină criză Covid, mai exact a deschis piața de vechituri ocico de la marginea orașului. Vineri, pe 10 iulie, este programată și redeschiderea ștrandului municipal.

Citiţi mai departe

Administrație

Primarul Francisc Boldea: O parte din Podul de Beton s-a deplasat, trebuie reconstruită!

Publicat

în

Primarul Francisc Boldea a declarat pentru postul de televiziune Europa Nova Timișoara, că sunt probleme mari la Podul de Beton din Lugoj. Edilul orașului susține că a primit rezultatele unei expertize, comandate după inundații, care arată că o parte a podului s-a deplasat.

“Ieri, am primit o expertiză pentru Podul de Beton. El a fost construit în două părți, o parte în 1939, alta în jurul anilor 80, până în 86. La partea de pod construită din 39, există o deplasare și experții ne sfătuiesc să o dăm jos și să facem alta dacă vrem să fim siguri. Acum ne-a venit în scris și orice deplasare pe pod se face pe răspunderea noastră. A primit gradul 4, nesatisfăcător, legat de expirare, cel făcut în 39 expiră anul acesta. Sunt probleme de circulație care trebuie rezolvate. Am chemat opoziția la o discuție, am propus un pod, ne trebuie un nou pod pe lângă Podul de Fier care să rămână cu terase, să facem al pod pentru fluidizarea traficului, ei doresc o altă locație. Deși avem toate aprobările, am zis să fie un consens. Când doresc dânșii îi aștept să discutăm”, a declarat Boldea.

Citiţi mai departe

Cele mai citite